Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Vrijwilliger bij Speelgoedmuseum Kinderwereld

Museum Kinderwereld wil van maatschappelijke betekenis zijn en om dit te bewerkstelligen werkt het museum met vrijwilligers. Er zijn meerdere waarden vanuit het museum waardoor het museum een maatschappelijke betekenis heeft, zoals onder andere de collectiewaarde. Met onze vrijwilligers willen we vooral de verbindende waarde van het museum en de omgeving verhogen. Zij komen veelal uit de directe omgeving en hebben binding met zowel het museum als de omgeving en kunnen deze overdragen op de bezoekers van zowel het museum als het toeristisch informatiepunt, dat bij de entree van het museum gevestigd is.

De vrijwilligers houden het museum draaiende, hebben veel kennis van het speelgoed en het reilen en zeilen binnen de organisatie. Ze hebben dan ook op vele plekken functies en taken binnen het museum; te denken aan collectiebeheer, educatie en in de winkel van het museum etc. Zij zijn van grote waarde en belang voor al het werk binnen het museum, het toeristen informatiepunt (TIP), de beleving van de bezoekers en de kennisoverdracht naar de bezoekers.

Lijkt het u leuk hier deel van uit te maken? Wilt u zich aanmelden of heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met Daniëlle Lokin, directeur van Speelgoedmuseum Kinderwereld. Telefonisch contact via: 050-5018851 of via e-mail: d.lokin@museumkinderwereld.nl.