Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Schenking aan Kinderwereld

Schenking aan Kinderwereld

De Speelotheek ’t Speulbrinkie in Norg heeft een prachtige schenking gedaan aan Kinderwereld uit het batig saldo dat overbleef nadat de speelotheek in 2012 zijn deuren heeft moeten sluiten. Deze donatie is door Kinderwereld met open armen ontvangen.

In het voorjaar van 2013 heeft het speelgoedmuseum, uit de nalatenschap van Van Hall-Sluyter, haar collectie kunnen uitbreiden met een zeer hoogwaardige verzameling speelgoed. Deze collectie is inmiddels schoongemaakt, geregistreerd en, vanwege de enorme omvang, ondergebracht in een speciaal hiervoor ingericht depot.

Maar, met schoonmaken alleen zijn we er niet. Voor de conservering en restauratie van een aantal objecten zijn middelen nodig. Door de gulle gift van ‘t Speulbrinkie is Kinderwereld in staat hiermee een aanvang te maken, waardoor in het voorjaar van 2014 een tentoonstelling kan worden ingericht met De collectie Van Hall-Sluyter.