Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Nooitgedagt

Nooi gedagt vrachtwagen Nooi gedagt boot Nooit gedagt trein

Nooitgedagt was ongetwijfeld de bekendste en misschien wel de grootste schaatsenfabrikant van Nederland. Wat niet veel mensen weten, is dat deze firma in vroeger tijden ook houten speelgoed van afvalhout maakte.

Jan Jarigs Nooigedagt, de oprichter van het bedrijf, was timmermansknecht. In de winter, als er niet veel te bouwen was, maakte hij schaafblokken en schaatshouten, die hij afleverde aan de IJlster smeden. In 1856 begon hij voor zichzelf. Ook zijn vrouw droeg een steentje bij aan de inkomsten door het geven van naailessen aan de ‘jongedochters’ van IJlst. De familie had ook nog een winkel in tabak en petroleum, maar dit werd geen succes, evenmin als de stoelenmakerij. Jan Jarigs bleef zijn schaven en schaatsen trouw en aanvankelijk werd hij vooral bekend als schavenmaker.

Rond 1900 had het bedrijf ongeveer vijftig man personeel. Het maken van schaatsen werd rond 1930 een nevenproduct en het bedrijf legde zich toe op het maken van gereedschappen. Van het afval (hoofdzakelijk beukenhout) van deze gereedschappen werd speelgoed gemaakt.

De firma Nooigedagt bestaat nog steeds en maakt vooral gereedschappen en werkbanken.